Stalowa Wola, Adwokat Krzysztof Bednarz

 

Adwokat Stalowa Wola

Galeria:

 Oferta

Prawo cywilne

Kancelaria świadczy usługi we wszystkich aspektach prawa cywilnego, w którym zawierają się między innymi sprawy takie jak:

 • ochrona naruszonego posiadania
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • księgi wieczyste i hipoteka
 • zniesienie współwłasności służebności
 • powództwo o wydanie rzeczy ( powództwo windykacyjne)
 • powództwo o przywrócenie stanu zgodnego z prawem (powództwo negatoryjne)
 • ochrona dóbr osobistych
 • darowizny
 • stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku
 • roszczenia o zachowek
 • roszczenia wynikające z umów: sprzedaży, dostawy, o dzieło, robót budowlanych, leasingu, pożyczki, zlecenia, komisu, przewozu, ubezpieczenia, poręczenia, spółki cywilnej

W codziennym życiu coraz rzadziej spotykamy umowy zawierane ustnie, gdyż większość kontraktów zawierana jest w formie pisemnych umów.

Kancelaria w ramach prawa zobowiązań dbając o interesy Klienta zajmuje się sprawami z zakresu umów, co obejmuje:
 • tworzenie i redagowanie umów
 • doradztwo w zakresie treści umów
 • negocjowanie w imieniu Klienta treści umów
 • doradztwo w zakresie interpretacji lub zmian treści umów już zawartych

Korzystając z pomocy Kancelarii w zakresie redagowania umów Klient unika wielu kłopotów związanych z nieprecyzyjnymi bądź rażąco niekorzystnymi zapisami umowy. Jest to tym bardziej istotne, że zwykle z daną umową wiąże się określone ryzyko finansowe, a zapisy umowy powinny być tak skonstruowane, żeby nie istniała potrzeba ich późniejszej renegocjacji.