Stalowa Wola, Adwokat Krzysztof Bednarz

 

Adwokat Stalowa Wola

Galeria:

 Oferta

Prawo karne

Kancelaria posiada doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej w postępowaniu karnym, zaółwno osobom prywatnym jak i instytucjom.

Służymy państwu pomocą w zakresie:
 • przestępstw przeciwko mieniu,
 • przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu,
 • przestępstw o charakterze seksualnym,
 • przestępstw związanych z posiadaniem lub obrotem narkotykami,
 • wypadków komunikacyjnych i kolizji,
 • przestępstw korupcyjnych,
 • przestępstw gospodarczych,
 • przestępstw skarbowych,
 • w sprawach o wykroczenia, oraz w postępowaniu dla nieletnich.

W szczególności do zakresu usług Kancelarii w zakresie prawa karnego wchodzi sporządzanie następujących pism procesowych:
 • wnioski o ściganie sprawcy przestępstwa wnioskowego,
 • zawiadomienia o popełnionym przestępstwie,
 • zażalenia na odmowę wszczęcia postępowania,
 • zażalenia na zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie,
 • zażalenia na sposób przeprowadzonego przeszukania,
 • wnioski o uchylenie tymczasowego aresztowania,
 • powództwa cywilne pokrzywdzonego
 • sporządzanie apelacji i skarga kasacyjnych od wyroków sądowych.

W postępowaniu karnym wykonawczym wnioski o:
 • zatarcie skazania,
 • odroczenie ściągnięcia grzywny,
 • rozłożenie grzywny na raty, umorzenie grzywny,
 • odroczenie kary ograniczenia wolności,
 • udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności,
 • o zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego w tzw. wypadkach losowych,
 • udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
 • przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.