Stalowa Wola, Adwokat Krzysztof Bednarz

 

Adwokat Stalowa Wola

Galeria:

 Oferta

Prawo rodzinne

Kancelaria bierze czynny udział w postępowaniach sądowych z zakresu prawa rodzinnego, reprezentując swoich Klientów w tak ważnej dla nich sferze życiowej jaką są ich stosunki osobiste i majątkowe związane z założeniem rodziny oraz posiadaniem dzieci. Nie bez znaczenia jest fakt, że tego typu sprawy wymagają od adwokata szczególnej wrażliwości, a jednocześnie stanowczości przy uwzględnianiu interesów Klienta.

Mając na uwadze powyższe, Kancelaria w ramach szeroko rozumianego prawa rodzinnego oferuje m.in. następujące usługi:
  • sprawy związane z rozwiązaniem małżeństwa - prowadzenie spraw rozwodowych/separacją (na zgodny wniosek małżonków, bez orzekania o winie, z orzekaniem o winie, z ustaleniem kontaktów z dzieckiem, z orzekaniem o władzy rodzicielskiej, z ustaleniem alimentów, dla osób mieszkających za granicą, uznanie wyroku sądu zagranicznego)
  • sprawy związane z alimentami (dochodzenie alimentów na dzieci/małżonka, podwyższanie/obniżanie alimentów, egzekucja alimentów, umowy alimentacyjne)
  • sprawy majątkowe (podział majątku dorobkowego, małżeńskie umowy majątkowe/intercyzy, odpowiedzialność małżonka za długi współmałżonka, zwrot nakładów i wydatków na majątek osobisty, zniesienie wspólności ustawowej, ustalenie nierównych udziałów)
  • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej - ustalenie kontaktów, pozbawienie/ograniczenie/zawieszenie władzy rodzicielskiej, zakazanie styczności z dzieckiem, zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka, rozstrzygniecie o istotnych sprawach dziecka
  • sprawy dotyczące pochodzenie dziecka
  • sprawy z zakresu adopcji, opieki, kurateli