Stalowa Wola, Adwokat Krzysztof Bednarz

 

Adwokat Stalowa Wola

Galeria:

 Oferta

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Mając na uwadze powyższe, Kancelaria w ramach szeroko rozumianego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oferuje m.in. następujące usługi:

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:
  • odwołania od decyzji o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę
  • sprawy o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie
  • roszczenia w związku ze stosowanym mobbingiem
  • sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze (ekwiwalent za urlop, diety z tytułu podróży służbowych)
  • sprawy o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
  • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy

Ubezpieczenia społeczne:
  • odwołania o decyzji ZUS w sprawach rentowych
  • odwołania od decyzji ZUS w sprawach zasiłków z ubezpieczenia społecznego
  • odwołania od decyzji lekarzy orzeczników roszczeń