Stalowa Wola, Adwokat Krzysztof Bednarz

 

Adwokat Stalowa Wola

Galeria:

 Oferta

Roszczenia odszkodowawcze

Kancelaria oferuje najwyższy poziom usług związany z dochodzeniem odszkodowania obejmującego szkody na osobie oraz szkody majątkowe.

Mając na uwadze powyższe, Kancelaria w ramach szeroko rozumianego postępowania odszkodowawczego oferuje m.in. następujące usługi:
 • odszkodowanie za zniszczone mienie
 • zadośćuczynienie za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne
 • koszty leczenia
 • koszty przygotowania do wykonywania innego zawodu
 • renta
 • odszkodowanie najbliższym członkom rodziny zmarłego w związku z pogorszeniem ich sytuacji materialnej
 • zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

Kancelaria udziela kompleksowego wsparcia osobom, które uległy różnego rodzaju wypadkom. Istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania od podmiotów odpowiedzialnych za powstanie szkody oraz zobowiązanych do jej naprawienia, a w szczególności od zakładów ubezpieczeń

Uzyskanie odszkodowania za uszkodzenia ciała i cierpienia psychiczne jest możliwe, jeżeli powstało między innymi wskutek:
 • wypadków komunikacyjnych
 • śmierci osoby bliskiej w wypadku
 • wypadków przy pracy
 • nieszczęśliwego wypadku lub poważnej choroby
 • wypadków w miejscach publicznych na skutek zaniedbań zarządcy drogi